Proses PNS yang menjadi Calon Kepala / Wakil Kepala Daerah

Dasar Hukum

 1. UU No. 5 Th. 2014 tentang ASN
 2. PP No. 32 Th. 1979 tentang Pemberhentian PNS
 3. PP No. 9 Th. 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
 4. Keppres No. 53 Th. 2014 tentang Tentang Pemberian Kuasa Kepala BKN Untuk Atas Nama Presiden menetapkan KP, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PNS Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Gol. Ruang IV/c Ke Atas


Prosedur & Mekanisme :

 1. Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai PNS ;
 2. Atasan langsung membuat Surat Keterangan Pengunduran diri sebaghai PNS karena mencalonkan diri sebagai Kepala / Wakil Kepala Daerah;
 3. Pembina Kepegawaian memproses Pemberhentian sebagai PNS ;
 4. Pembuatan SK ;
 5. Penetapan PLT Jabatan yang ditinggalkan tersebut.


Persyaratan & Kelengkapan :

 1. Adanya Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan dalam 2 rangkap beserta materai ;
 2. Surat Keterangan Atasan Langsung.


Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.